Female age 33 yrs/Exp Import & Export 3 yrs/Rayong

2013.09.13


ไทย : หญิง ( 33 ปี)

หมายเหตุ

หากสนใจ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ณัฐนันท์

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด GPA. 3.75
  • ภาษาอังกฤษ
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการเจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ,เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
  • อาชีพหลักเจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก
  • เงินเดือนที่ต้องการ30,000 บาท
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการจังหวัดระยอง
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย