รับสมัครเซลล์ภาษาญี่ปุ่น ประจำนิคมอมตะนคร ชลบุรี

2013.09.13


ประเภทธุรกิจ Automotive Parts
ตําแหน่ง SALES
เงินเดือน 20,000-60,000
สถานที่ทํางาน นิคมอมตะนคร ชลบุรี

Detail

ซัพพอร์ตเซลล์คนญี่ปุ่น,ติดต่อกับบริษัทคนญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25 ปีขึ้นไป
  • ภาษาญี่ปุ่น,อังกฤษ,ไทย


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ?????????????? ???? 25 ????????
– ???????????????????????????
– ?????????????????????????????????????
– ??????????????????????????

????????????????
– ???????????????????????????
– ??????????????-????? 8.30-17.30(????????-???????????????)

?????????? ????? 085-2357000