รับสมัครเซลล์เอ็นจิเนีย มีประสบการณ์ 2-3 ปี เพศชายหรือหญิง อายุ 24-35 ปี

2013.09.17


ประเภทธุรกิจ TRADING-ELECTRICAL PRODUCT
ตําแหน่ง SALES ENGINEER
เงินเดือน 25,000-35,000
สถานที่ทํางาน K TOWER B/ ASOKE

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ24-35
  • ภาษา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
-??? ???????????
-???? 24-35 ??
-???????????????????????????? ???? INSTRUMENT, advice CONTROL SYSTEM, ELECTRIC, ELECTRONIC ???? AUTOMATION
-??????????????????????????????? 2-3 ?? ???????????????????? ??????????????????? ?????????????? ?????????????????????? ??????????????????
***????????????????????????????????????????? ??????? 081-8278477/02-2608454 ??????????????????? waraporn@personnelconsultant.co.th