รับด่วนล่ามประสานงาน ภาษาญี่ปุ่น / ทำงานวันเสาร์ เว้นเสาร์ได้ / ทำงานที่ นิคมบางพลี สมุทรปราการ

2013.09.21


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - CHEMICAL
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 25,000-40,000
สถานที่ทํางาน BANGPLEE I.E. , SAMUTPRAKARN

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-40
  • ภาษาJAPANESE


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????? ?????? ????? 081-9018220
1. ???????????????????????????????
2. ????????? ????????????????????????
3. ??????????????????? ????????????????
4. ?????????????????????????????? 3 ?????????