รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์/ชายหรือหญิง/อายุ25-35ปี/มีประสบการณ์/สื่อสารภาษาอังกฤษได้/กทม.

2013.09.25


ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง IT SUPPORT
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน สาทร,กทม.

Detail

-ดูแล รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในออฟฟิศ

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาภาษาอังกฤษ-ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

1.??????????? ??????????? 25-35??
2.???????????????? IT SUPPORT ???? ????????????????????????????????????????
3.???????????????????? (?????????????????????? ??????????????????)

***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , malady 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***