รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์/ชายหรือหญิง/อายุ25-35ปี/มีประสบการณ์/สื่อสารภาษาอังกฤษได้/กทม.

2013.09.25ประเภทธุรกิจ TRADING-CHEMICAL
ตําแหน่ง IT SUPPORT
เงินเดือน 20,000-30,000
สถานที่ทํางาน สาทร,กทม.

Detail


-ดูแล รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในออฟฟิศ  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-35

  • ภาษาภาษาอังกฤษ-ดี
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

1.??????????? ??????????? 25-35??

2.???????????????? IT SUPPORT ???? ????????????????????????????????????????

3.???????????????????? (?????????????????????? ??????????????????)


***???????????????? ?????? ???.02-2608454 , malady 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@pcmt.in.th***