ล่ามภาษาญี่ปุ่น/ชาย-หญิง/ทำงานที่อยุธยา มีรถรับส่งถึงรังสิต

2013.10.03


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน นิคมไฮเทค อยุธยา

Detail

ล่ามแปลเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-35 ปี
  • ภาษา-ญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี
    -อังกฤษพอสื่อสารได้
    ถ้าผ่านการสอบวัดระดับ 3 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ?????, health ??? ?????? ?????? ????????
– ??????????
– ?????????
– ??????????(?????????????????????)
– ??????????(?????????)
– ????????
– ?????(????????????????????????????)
– ????????????????? ???? ?????? ?????
– ????????????????????
– ??????
– ????????????????
??????????????????? ?????? 1-2 ?????/?????

?????????? ????????
081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th