ล่ามภาษาญี่ปุ่น/ชาย-หญิง/ทำงานที่อยุธยา มีรถรับส่งถึงรังสิต

2013.10.03ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน นิคมไฮเทค อยุธยา

Detail

ล่ามแปลเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ21-35 ปี
 • ภาษา-ญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี -อังกฤษพอสื่อสารได้ ถ้าผ่านการสอบวัดระดับ 3 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  – ?????, health ??? ?????? ?????? ????????
  – ??????????
  – ?????????
  – ??????????(?????????????????????)
  – ??????????(?????????)
  – ????????
  – ?????(????????????????????????????)
  – ????????????????? ???? ?????? ?????
  – ????????????????????
  – ??????
  – ????????????????
  ??????????????????? ?????? 1-2 ?????/?????

  ?????????? ????????
  081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th