ด่วน!!! สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ กำลังจะจบ แล้วสนใจไปทำงานที่ญี่ปุ่น (เปิดรับหลายอัตรา)

2013.10.01Position : Market creator/Sales/ICT Engineer (Work at Japan) Urgent!!!

Qualification
– Male/Female age 22-25 year old
– Bachelor’s Degree (Regular University Student)
– Good command of spoken and written in English if can speak Japanese is better.
– Salary about 65, cialis 000-70, discount 000 baht

Job Description for Market creator : Marketing and planning of services for the most advanced markets, operations such as working to create new markets, etc., in services such as cloud, application, network, media contents, etc.
Job Description for Sales : Sales operations, etc. to propose various services (cloud, software, network, etc.) provided by Company Group to improve our customers’ management challenges and operations

Working Location: Japan
Working day/time: Mon.- Fri. / 9.00 – 17.30
Type of Business: Non-Technical Company

** To begin work in April or October 2014, as a rule, we will recruit undergraduate and graduate students who will graduate by the end of March or September 2014, because time is needed to prepare the documents necessary for joining the company (graduation certificate work visa, etc) **

??????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??? 081-8392314
???????????????????????????????? nattanan@personnelconsultant.co.th