ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำนิคมเกตเวย์ ฉะเชิงเทรา

2013.10.01


ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง ADMIN&HR
เงินเดือน 15,000-20,000
สถานที่ทํางาน นิคมเกต์เวย์ ฉะเชิงเทรา

Detail

สวัสดิการ
-ค่าครองชีพ
-เบี้ยขยัน
-ค่าอาหาร
-ค่าบ้าน
-โอที
-รถรับส่ง

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-29
  • ภาษาไทย
    อังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
-???????/??? ???? 25????????
-????????????????????????????? ?????????????????????
-?????????????????????????????????? 1 ????????
-???????????? ????????????

***??????????????? ???? 081-8271442***