รับสมัคร วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานที่ปากน้ำ สมุทรปราการ

2013.10.07


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-EQUIPMENT
ตําแหน่ง ELECTRICAL ENGINEER
เงินเดือน 20,000-40,000
สถานที่ทํางาน ปากน้ำ สมุทรปราการ

Detail

ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ26-36
  • ภาษาไทย,อังกฤษพอสื่อสารได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ??????????????
– ???? 26-36??
– ???????????????????????????????????
– ???????????????????????????????????????????2????????

????????????????
– ??????????????????
– ????????????????? ???????????
– ???????????????????1989
– ??????????????-????? 8.00-17.30(?????-???????????)

?????????? ????? 085-2357000