รับด่วน.. วิศวกรไฟฟ้า / ทำงานที่นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด ระยอง / ยินดีรับน้องจบใหม่

2013.10.09


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - CHEMICAL
ตําแหน่ง ELECTRICAL ENGINEER
เงินเดือน 20,000
สถานที่ทํางาน HEMMARAJ I.E. ,EASTERN SEABORD RAYONG

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ20-35 ปี
  • ภาษา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????? 081-9018220
1. ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
2. ?????????????????
3. ???????????-?????
4. ???????????? ???????????
5.???????????????