ประสานงานภาษาญี่ปุ่น/ประจำสำนักงานเเจ้งวัฒนะ-ศรีราชา/ชาย-หญิง/ได้ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป

2013.10.09


ประเภทธุรกิจ Department Store
ตําแหน่ง Japanese Coordinator
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Bangkok-Chonburi

Detail

-

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-35
  • ภาษาวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ระดับ 3 ขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????
-??????????????????????? ???. ???? ??????? ??????
-???-???? ???? 25-35 ??
-??????????????????? 3 ??????
-???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ???????? 02-2608454/081-9020096