***ด่วน***ล่ามภาษาญี่ปุ่น คอนแทร็ค 3 เดือน//ปิ่นทอง2, ชลบุรี

2013.10.11


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PLANT/EQUPMENT
ตําแหน่ง JAPANESE INTERPRETER
เงินเดือน 60,000 BAHT
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง 2, ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุN/A
  • ภาษาJAPANESE


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????????????????
???????????????? ????????????????
?????????????????????????????
??????????????????? 3 ?????
??????????????????? 2 ??????
??????????????-??????????????????????? (??????????????? 1 ?????)
????????? 08.30-17.30 ?.
???????????????????????????? 2

?????????????????? ???? 081-9847688
e-mail: radeewat@personnelconsultant.co.th