***ด่วน***ล่ามภาษาญี่ปุ่น คอนแทร็ค 3 เดือน//ปิ่นทอง2, ชลบุรี

2013.10.11ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - PLANT/EQUPMENT
ตําแหน่ง JAPANESE INTERPRETER
เงินเดือน 60,000 BAHT
สถานที่ทํางาน นิคมปิ่นทอง 2, ชลบุรี

Detail

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุN/A
 • ภาษาJAPANESE

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ??????????????????????????????????
  ???????????????? ????????????????
  ?????????????????????????????
  ??????????????????? 3 ?????
  ??????????????????? 2 ??????
  ??????????????-??????????????????????? (??????????????? 1 ?????)
  ????????? 08.30-17.30 ?.
  ???????????????????????????? 2

  ?????????????????? ???? 081-9847688
  e-mail: radeewat@personnelconsultant.co.th