รับสมัคร Administrator+HR ประจำแถวสุขุมวิท

2013.10.14


ประเภทธุรกิจ EDUCATION-GAME AND ANIMATION
ตําแหน่ง ADMIN&HR
เงินเดือน 20,000-40,000
สถานที่ทํางาน TIME SQUARE BUILDING

Detail

ดูแลงานทางด้านแอดมินและเฮชอาร์

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ30-36
  • ภาษาENGLISH,THAI,(JAPANESE)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ???????
– ???? 30-36 ??
– ?????????????????????????????????????
– ??????????????????????????????????????????

????????????????
– ??????????????????????????????????????????????????
– ???????????-????? 9.00-18.00(???????????????????????)

?????????? ????? 085-2357000