** รับด่วน — วิศวกรไฟฟ้า // ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ // ทำงานกรุงเทพฯ **

2013.10.15ประเภทธุรกิจ Trading Machine & Steel
ตําแหน่ง Engineer
เงินเดือน 16000-25000
สถานที่ทํางาน BKk

Detail

Duties & Responsibilities :-  Installation Robot and Welding machine.  Repairing Robot and Welding machine.  Robot and Welding machine training to customer.  Support customer for analyze and solve the problem.  Welding machine demonstration for customer.

 • คุณสมบัติเพศชาย
 • อายุ21-25
 • ภาษาGood command in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  Company was established in 1988 as a local company of Shinsho Corporation (Japan), prescription a core trading company of Kobe Steel Group, stuff to supply materials and distribute products and services among the Group.

  Qualification :-
  ? 1.Male, Thai nationality.
  ? 2.Age 22–28 years old.
  ? 3.Bachelor’s degree in Electric, Electrical, Instrument, Control System Engineering or any related fields.
  ? 4.Good command of English (speaking and writing).
  ? 5.Work area at Bangkok.
  ? 6.Must be have own car and driver license.

  ** ????????????????????????? ?????? 081-8680461 / khanittha@pcmt.in.th **