ธุรการ-ล่ามภาษาญี่ปุ่น/ ชาย-หญิง / บ.เปิดใหม่ ทำงานที่ จ.ราชบุรี

2013.10.16ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องปรุงรส
ตําแหน่ง Admin-Interpreter
เงินเดือน 25,000-40,000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

Detail

-ธุรการและล่ามภาษาญี่ปุ่น -ติดต่อประสานงานในองค์กร -สามารถใช้ MS office ได้ ทำงานจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ25-35
 • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  ????? 2 ?????/??
  ????????????????????

  ?????????? ???????? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th