บัญชี//สื่อสารภาษาอังกฤษได้//ประจำออฟฟิศแถวเซ็นทรัลบางนา

2013.10.23


ประเภทธุรกิจ งานบริการทางด้านวิศวกรรม
ตําแหน่ง บัญชี
เงินเดือน 25,000-30,000
สถานที่ทํางาน อาคารบางนาธานี

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ28-35
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????? ???????????????

-?????????????? ????28-35??
-???????????????????????????? ???/????
-?????????????????????????????? 3????????
-????????????????????

**?????????????????????? ????????? 081-8896277 / 02-2608454 ????????????????? piyanan@pcmt.in.th