** รับด่วน : Admin-Coordinator //สื่อสารภาษาอังกฤษ//ออฟฟิศอโศก จันทร์-ศุกร์ **

2013.10.29


ประเภทธุรกิจ Software Development & IT
ตําแหน่ง Administration
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน Sukhumvit21 (Asoke) ,BKK

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-27
  • ภาษาGood command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????21 (????) ???????????-????? ???? 9.00-18.00 ?. ????????????????? ??????/??????????????? ??????

1.?????????????? ?????????? ??????????? 27 ??

2.???????????????????????????????????????????????????

3.?????????????????????????? ??????????????? ????? ????????? ??????????? 1 -2 ????????

4.????????????????????????????

5.** ????????????????????????? ?????????????????? **

*** ????????????????????????? ?????? 081-8680461/02-2608454 ???? khanittha@pcmt.in.th ***