เจ้าหน้าที่ ISO /หญิง /ทำงานที่นิคมเวลโกร มีรถถึงเซ็นทรัลบางนา

2013.11.14ประเภทธุรกิจ ผลิตพลาสติก(consumer products)
ตําแหน่ง ISO coordinator
เงินเดือน 22,000-27,000
สถานที่ทํางาน นิคมเวลโกร์ ฉะเชิงเทรา

Detail

ควบคุมเอกสารด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม มีความรู้ด้าน ISO 14001 มีประสบการณ์ด้าน ISO โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ25-35 ปี
 • ภาษาพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  ????????????????????????, cialis ???????,?????-???? ??. 43
  ????????????????????
  ??????????
  ????????????????
  ????????? (???????? ???????)
  ?????????????
  ?????????
  ????????????

  ?????????? ???????? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th