ล่ามภาษาจีน+ภาษาญี่ปุ่น คอนแทร็ค 4-5 เดือน สมุทรปราการ ด่วน!!!!!!!!

2013.11.28


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOBILE / TRANPORT PLANE
ตําแหน่ง INTERPRETER CHINA+JAPANESE
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ

Detail

เป็นล่ามในไลน์ผลิต

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุไม่จำกัด
  • ภาษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????+???????????
??????-???????
????????????
??????????????????? ?????-???? ??.22
?????????-????????
???? 8.00-17.00 ?.
???????????????????????????????

????????????????????????????????? ??????????? 089-2009557
?????????? tippawan_s@personnelconsultant.co.th ?????????