ด่วน!!! รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำนิคม304 ปราจีนบุรี

2013.12.04


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-ALMINIUM
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 15,000-75,000
สถานที่ทํางาน นิคม304 ปราจีนบุรี

Detail

คอยซัพพอร์ตและประสานงานให้กับคนญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-45 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่น,ไทย,อังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ??????????????
– ???? 21-45 ??
– ????????????????????????????????????
– ??????????????????

????????????????
– ????????????????????????
– ???????????-????? 8.30-17.30 (??????????????????????????????)

?????????? ?????(???) 085-2357000