เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/เพศหญิง อายุไม่เกิน30ปี/จบปริญญาตรีสาขาบัญชี/จบใหม่หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีขึ้นไป/ประจำออฟฟิศแถวสาทร

2013.12.11


???????????? ????????????
-??????? ??????????? 30 ??
-????????????????????
-?????? ???? ????????????????????? 1 ????????
-???????????????? ??????????????????????????

????????????????????-?????
???? 8.30-17.30 ?.

??????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??? 081-8392314
????????????????????????????????  nattanan@personnelconsultant.co.th