ล่ามภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ทำงานที่วังน้อย อยุธยา

2013.12.13ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -50,000
สถานที่ทํางาน วังน้อย อยุธยา

Detail

-เป็นคนกลางสื่อสารระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย -แปลเอกสาร -ประสานงาน

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ- 40 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ????????????????? 2012
  ????????????????????? 50 ??

  ?????????
  -???????-???????????, sovaldi ????????????????????? 35 ?/???
  -???????? 25 ?/???
  -????????? 1, health 000
  -????????? 500
  -OT

  ?????????? ???????? 081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th