ธุรการ-ล่ามภาษาญี่ปุ่น /หญิง อายุ 21-30 ปี/บ.เปิดใหม่ ทำงานที่ ถ.กรุงเทพกรีฑา

2013.12.20


ประเภทธุรกิจ นำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ตําแหน่ง ธุรการ-ล่าม
เงินเดือน -30,000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพกรีฑา/กทม.

Detail

ทำงานเอกสาร ติดต่อราชการ ล่ามแปลบางครั้ง

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-30 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ปานกลาง


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th