รับด่วน!!ผู้จัดการฝ่ายเซลล์/โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,เครื่องจักร/ฉะเชิงเทราบางนา-ตราดกม.39/จันทร์ถึงศุกร์

2013.12.30


ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ,เครื่องจักร
ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเซลล์
เงินเดือน ไม่เกิน 65,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคมฯทิกรโลจิสติก ปาร์ค จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ30 ปีขึ้นไป
  • ภาษา-อังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????

???????????????????????????????? (PCB) , cialis ??????????? ??????? ???????????????????? ???????? ????? ??????? ?????????? ?????? 2009 ??????????????? 100 ?? ?????????????????????? ???? 08.00-17.00 ?.

?????????

-?????????????? ???? 30 ????????

-??????????????? ?????????

-???????????????????????????????

-???????????? ?????????????????? ??????????? 5 ????????

-??????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????

-??????????????? ??????????????????????????????????

***???????????????????????? ?????? 081-8061577 ???? ??? Resume ????? E-mail : pornpimol@pcmt.in.th ****