พนักงานบัญชี/เพศหญิงอายุ22/พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2014.01.28ไทย : หญิง ( 22 ปี)


หมายเหตุ
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี

  • ภาษาอังกฤษ

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการพนักงานบัญชี

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ15000

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพ

  • อาศัยอยู่ในประเทศ