พนักงานบัญชี/เพศหญิงอายุ22/พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2014.01.28ไทย : หญิง ( 22 ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • ภาษาอังกฤษ
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการพนักงานบัญชี
  • อาชีพหลัก
  • เงินเดือนที่ต้องการ15000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพ
  • อาศัยอยู่ในประเทศ