รับสมัครตำแหน่งธุรการภาษาญี่ปุ่น/ธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้า เส้นใยสังเคราะห์/ประจำสำนักงานที่อาคารสาทร สแควร์/ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2014.02.04ประเภทธุรกิจ TRADING - TEXTILE
ตําแหน่ง ธุรการภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 15,000-30,000
สถานที่ทํางาน อาคารสาทร สแควร์

Detail

-ประสานงานด้านธุรการ -ดูแลเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารด้านบัญชีเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ24-30 ปี
 • ภาษามีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น หรือผ่านการวัดระดับภาษาระดับN-3 ขึ้นไป

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   ??????????????????????????????????????????????
  -??????????????????????????? ???????????????? ? ????????? ??????, mind ??????,???.
  -??????????????-????? (09.00-18.00 ?.)
  -??????????????????????