ล่ามภาษาญี่ปุน/อายุไม่เกิน 33 ปี/ทำงานที่สมุทรสาคร บ.ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2014.02.04ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Detail

แปลในไลน์ผลิต ทำงานจันทร์-เสาร์ (บางเสาร์) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ-33 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ?????????
  ?????
  ????????????
  ???????????????
  ???????????????????
  ?????????????????
  ?????????
  ???????????
  ???????????
  ??????????
  ??? Incentive
  ??????????????
  ???????????????????? (??????? ?????????? ????-?????)

  ?????????? ????????
  081-8249958
  E-mail: siriwan@personnelconsultant