ล่ามภาษาญี่ปุ่น /หญิง/ บริษัทเปิดโรงงานใหม่ ทำงานที่อีสเทิร์ซีบอร์ด ระยอง มีรถรับส่ง

2014.02.18


ประเภทธุรกิจ แปรรูปเหล็ก
ตําแหน่ง Interpreter
เงินเดือน -60,000 บาท
สถานที่ทํางาน นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด

Detail

เป็นล่ามให้กับ Factory Manager ชาวญี่ปุ่น
แปลในส่วนของการผลิตและอื่นๆ

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-40 ปี
  • ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี
    หากสอบผ่านระดับ N2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
-????????
-????????????????????
-????????????
??????????????? ?????? ????????
??? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th