**ด่วน**Sales Coordinator/เพศหญิง/อายุไม่เกิน 30 ปี/มีประสบการณ์การทำงานทางด้านติดต่อประสานงาน หรือทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป/

2014.03.04


ประเภทธุรกิจ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง Sales Coordinator
เงินเดือน ไม่เกิน 22,000
สถานที่ทํางาน ใกล้เซ็นทรัลบางนา

Detail

-

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ภาษาพอสื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????) ????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????)
?????? ??????????????????? ??????????? (?????????)????? ????????????????????? ?.?.2537 ???????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? 5, ampoule 000 ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 15, no rx 000??
********************************************************
????????????????????????????? Sales Coordinator
???????????????????????? ???????????????????
??????????? – ????? ???? 8.00 – 17.00 ?. (??????????????)
*******************************************************
Job Description:-
• Basic knowledge import and export document 1-2 years.
• In charge in Import – Export duties.
• Filling document.
• Input and record data into PC.
• Other duties as assignment.
*******************************************************
Qualifications:-
• Bachelor ‘s Degree in marketing or any field.
• Have experience 1-2 years up.
• Fair of spoken, written and reading in English.
• PC Literate
• Female, Age Between 23-30 years.
******************************************************
Salary: 15,000 – 22,000 Baht
******************************************************
??????????????????? ????????? ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? ?????? priyapat@personnelconsultant.co.th