รับสมัคร PROGRAMMER OR SYSTEM ENGINEER / ชายหรือหญิง/อายุระหว่าง 23-35ปี/มีประสบการณ์/ภาษาอังกฤษพอได้/

2014.03.12ประเภทธุรกิจ SOFTWARE DEVELOPMENT
ตําแหน่ง PROGRAMMER OR SYSTEM ENGINEER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน กทม.-ชิดลม

Detail

-

 • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
 • อายุ23-35
 • ภาษาภาษาอังกฤษ-พอใช้

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   1. ??????????? ??????????? 35??

  2. ???????????????? PROGRAMMER  OR SYSTEM ENGINEER ????????? 1 ????????

  3. ??????????????????????

  ***???????????????? ?????? ??? 02-2608454 , viagra 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***