รับสมัคร MERCHAMDISER /ชายหรือหญิงก็ได้/อายุไม่เกิน 40ปี/มีประสบการณ์ในสายงานสิ่งทอ,เสื้อผ้า/สื่อสารภาษาอังกฤษได้/เป็นออฟฟิศตัวแทน-อโศก

2014.03.12


ประเภทธุรกิจ GARMENT,TEXTILE
ตําแหน่ง MERCHANDISER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน อโศก,กทม

Detail

เป็นออฟฟิศตัวแทนในการจ้างผลิตเสื้อผ้าและส่งออกไปที่ญี่ปุ่น

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-40
  • ภาษาภาษาอังกฤษ-ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

1.??????????????????? ??????????? 40??
2.?????????????????????????, ailment ??????? ?????????????? , ???????? ?????????????
3.????????????????????

***???????????????? ?????? ??? 02-2608454 , 081-8680462 ???????????????????? jitiporn@personnelconsultant.co.th or jitiporn@pcmt.in.th***