เซล์/เพศหญิง อายุ 28 ปี/จบปริญญาโทสาขาการตลาดจากต่างประเทศ/มีประสบการณ์ขายประมาณ 2 ปี/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/มีใบขับขี่/สามารถเริ่มงานได้ทันที

2014.03.12ญี่ปุ่น : หญิง ( 28 ปี)

หมายเหตุ

  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี และโท สาขาการตลาด
  • ภาษาอังกฤษ
  • ตำแหน่งงานที่ต้องการเซล์
  • อาชีพหลักเซล์ และ การตลาด
  • เงินเดือนที่ต้องการ42,000-43,000
  • สถานที่ทำงานที่ต้องการกรุงเทพฯ
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย