***ด่วน***HR & Admin Assistant Manager//สามารถไปทำงานประจำที่นิคมโรจนะจังหวัดอยุธยาได้/เพศชายหรือเพศหญิง/อายุไม่เกิน 45 ปี/มีประสบการณ์การทำงานตรงทางด้านฝ่ายบุคคล/

2014.03.12


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตําแหน่ง HR & Admin Assistant Manager
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน นิคมโรจนะ/อยุธยา

Detail

-

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ35-45ปี
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????) ????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? (???????????????????????????????????????????)
?????? ??????????????????? ??????????? (?????????)????? ????????????????????? ?.?.2537 ???????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? 5, there 000 ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 15, illness 000??
********************************************************
????????????????????????????? HR & Admin Assistant Manager
??????????????????????????????
??????????? – ????? ???? 8.00 – 17.00 ?.
*******************************************************
Qualifications:-
• Female or Male , pharm Age Between 35 – 45 years.
• Bachelor ‘s Degree in any field.
• Have experience 5 years up in Manufacturing field.
• Good command of spoken, written and reading in English.
• PC Literate
******************************************************

??????????????????? ????????? ??? 084-3873395 ???? 02-2608454 ??????????????????? ?????? priyapat@personnelconsultant.co.th