เซลล์-เซลล์ เอ็นจิเนียร์/อโศก/ติดต่อกมลทิพย์ 087-0425777

2014.03.14


ประเภทธุรกิจ TRADING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง SALES & SALES ENGINEER
เงินเดือน 15,000-30,000
สถานที่ทํางาน อาคารบีบี ทาวเวอร์

Detail

-ติดต่อบริษัทลูกค้า
-บริหารงานขาย

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ23-28
  • ภาษาอังกฤษและไทย


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????-????? ????????????
-??????????????????????????????????????????????????????
-????????????????? ???????????-????? (8.00-17.00 ?.)

?????????
-??????
-??????????? 23-28 ??
-????????????????????????????????????????? ????????????
-???????????????????????????????????
-???????????????????????

??????????????????????????? ???????? 087-0425777
???????????????????????????? kamonthip@personnelconsultant.co.th

?????????????? ??????????? ???????????? ??????????? ?????