รับสมัคร QA Supervisor ประจำนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง

2014.03.14


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-TAPE
ตําแหน่ง QA SUPERVISOR
เงินเดือน 15,000-35,000
สถานที่ทํางาน EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL RAYONG

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ26-35
  • ภาษาTHAI,ENGLISH


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
– ??????????????
– ???? 26-35 ??
– ???????????????????QC&QA??????2????????
– ???????.??????

????????????????
– ????????????????????????????????????????????????????????????
– ??????????????-????? 8.30-17.30 (????????-???????????????)

?????????? ????? 02-2608454, find 085-2357000