รับสมัครตำแหน่งวิศวกร**สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์***จบใหม่หรือมีประสบการณ์***เพศชาย**ภาษาอังกฤษสื่อสารได้***สามารถเดินทางทำงานต่างประเทศได้บ้าง-บางครั้ง***ด่วน

2014.03.20


ประเภทธุรกิจ นำเข้าเครื่องจักร
ตําแหน่ง วิศวกร
เงินเดือน 18,000-30,000
สถานที่ทํางาน อาคารไอทีเอฟ-สีลม

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ22-35
  • ภาษาอังกฤษ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????.??????????????????electronic machinery ( for PCB INSPECTION MACHINERY ) TRADING COMPANY ???????????????? SERVICE ????????????????????
???? ???????? ???????? ???????? ???

?????????
1.??????
2.?????? ????? ???? ??????????????
3.??????????????????????????/???? ???????????????????
4.????????????????????
5.??????????????????????????????

???????????????? ?????? / ???? 089-8165611

??????????????????? kesinee@pcmt.in.th