ล่ามภาษาญี่ปุ่น / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี / ทำงานที่นิคมแหลมฉบัง / บ.ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

2014.03.25


ประเภทธุรกิจ ผลิตอุปกรณ์ล็อกรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน นิคมแหลมฉบัง

Detail

ล่ามแปลระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ-35
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป
  สื่อสารได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

ประเภทธุรกิจ ผลิตอุปกรณ์ล็อกรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน นิคมแหลมฉบัง

Detail

ล่ามแปลระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ-35
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป
  สื่อสารได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????
-??????????
-????????(?????????????????)
-???????????
-????????????????????
-?????
-?????

ประเภทธุรกิจ ผลิตอุปกรณ์ล็อกรถยนต์
ตําแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน -40,000
สถานที่ทํางาน นิคมแหลมฉบัง

Detail

ล่ามแปลระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทย

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ-35
 • ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ขึ้นไป
  สื่อสารได้ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????? ???????? 081-8249958
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th