รับด่วน !! ล่ามประสานงานนายญี่ปุ่น สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ 3 ขึ้นไป /เพศชาย หญิง / ทำงานวันเสาร์ได้ /จ. ระยอง

2014.05.01


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - ELECTRONIC
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน MAX 65,000
สถานที่ทํางาน RAYONG

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ22-50
  • ภาษาJAPANESE


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????? ?????? ????? 081-9018220 ????
– ?????????? ???????????????? ????????????
– ?????????????????????????????? ????? 3 ??????
– ???????????????????