เลขานุการ//สื่อสารภาษาญี่ปุ่น//ประจำออฟฟิศแถวม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

2014.05.07


ประเภทธุรกิจ เทรดดิ้งอลูมิเนียมพาร์ท
ตําแหน่ง เลขานุการ
เงินเดือน 20,000-35,000
สถานที่ทํางาน ปทุมธานี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21-32ปี
  • ภาษาญี่ปุ่น (เลเวล3ขึ้นไป)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????? ????????????.?????????? ??????
??????????????????????????????????? ???????????????

-??????? ??????????? 35??
-??????????????????????? (????? 3??????)
-??????????????????????

-??????????????-?????
-???????????????? ???????????? ????? ??????9 ??????? ???????? ??????????????????? ???????

**?????????????????????? ????????? 081-8896277 / 02-2608454 ????????????? piyanan@pcmt.in.th