*** รับด่วนๆ Credit Analyst //เน้นประสบการณ์//สื่อสารภาษาอังกฤษ ***

2014.05.20


ประเภทธุรกิจ Trading Business
ตําแหน่ง Credit Analyst
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน Plernjit , BKK

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ23-35
  • ภาษาGood Command English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????????????????-?????????????????????? ??????????????????? ???. ??????????????-????? ???? 8.30-17.00 ?. ????????????????????????????????????????????

“Credit Analyst and accounting support staff”. The details are below :-

1. Age below 35
2. Bachelor or Master Degree in Business Administration, check Finance or Accounting
3. Credit analysis experiences from Commercial Bank or trading firm would be preferable.
4. Understanding of accounting, purchase financial statements and key financial ratio. Some legal knowledge related to civil law, viagra company law would be preferable.
5. Understanding of local and global industry and market trends.
6. Good command of spoken and written English.

*** ????????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454 ???? ?????????? khanittha@pcmt.in.th ***