*** รับด่วน..บัญชี/ธุรการ –ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป–ออฟฟิศสาทร–ภาษาอังกษฤสื่อสารได้ ***

2014.05.27


ประเภทธุรกิจ Trading - Steel
ตําแหน่ง Accounting Staff
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน Q-house Lumphini,Sathorn,BKK

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ20-27
  • ภาษาGood command in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????????????????????????????????-??????????? ????? 5 ?????????-????? ???? 9.00-17.30 ?. ??????????
????????????????? 2 ?????????????
1.???????????????? 1 ???????
– ??????????????? ???? 20-27??
– ??????????????????????????????????????????
– ????????????????????????????????? 6 ???????????
– ????????????????????????????

2.????????????????? 1 ???????
– ??????????????? ???? 20-27??
– ?????????????????????????????????????
– ????????????????????????????????? 1 ??????
– ????????????????????????????

*** ????????????????????????? ?????? 081-8680461 /02-2608454 ???? ?????????? khanittha@pcmt.in.th ***