รับสมัคร QC supervisor/ผู้ชายเท่านั้น/อายุ 30ปีขึ้นไป/ประสบการณ์อย่างน้อย 3ปีขึ้นไป/สถานที่-ลาดกระบัง

2014.05.28


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-Plastic
ตําแหน่ง QC Supervisor
เงินเดือน n/a
สถานที่ทํางาน นิคมฯลาดกระบัง , กทม.

Detail

รับผิดชอบงานด้านควบคุมคุณภาพในระดับหัวหน้างาน

  • คุณสมบัติเพศชาย
  • อายุ30-40
  • ภาษา-






ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

1.??????????????
2.???? 30????????
3.????????????????????????????
4.??????????????????? 3????????

***????????????????????? ?????? ???.02-2608454 , ed 081-8680462 ?????????? jitiporn@pcmt.in.th***