รับสมัคร ล่ามภาษาญี่ปุ่น(ระดับ 3ขึ้นไป)/ผู้หญิงเท่านั้น/มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี/สถานที่-สระบุรี

2014.05.28


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING-ALUMINUM
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน N/A
สถานที่ทํางาน นิคมฯหนองแค จ.สระบุรี

Detail

-แปลเอกสารไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น
-แปลในที่ประชุมและไลน์ผลิต
-จองสนามกอล์ฟ , หาแผนที่ จัดทำตารางเวลาเป็นภาษาไทยให้กับพนักงานขับรถ

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ25-40
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่น - ระดับ 3ขึ้นไป
    ภาษาอังกฤษ -พอใช้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

1.??????????????? ???? 25????????
2.??????????????????????????????? n3 ??????
3.?????????????????????????????????????????? 1??
4.?????????????????? ?.??????? ???

***????????????????????? ?????? ???.02-2608454 , nurse 081-8680462 ?????????? jitiporn@pcmt.in.th***