*** รับด่วนๆ..Business Development–ภาษาญี่ปุ่น ***

2014.05.28


ประเภทธุรกิจ Power Plant Development
ตําแหน่ง Business Development-Analyst
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน Office at CentralWorld

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ21-30
  • ภาษาGood command in English and Japanese


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????????????????????????? ?????????????? The Office CentralWorld ??????????? – ????? ???? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Business Developnt-Analyst ????? 1 ???????????

1.?????????????? ??????????? 30 ??
2.?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ???????????????????????????????
3.????????????????????????????????? ???????????????????? 0-1 ??
4.??????????????????????????????????????????

*** ????????????????????????? ?????? 081-8680461/02-2608454 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th ***