*** รับด่วน Service Engineer – บ.ญี่ปุ่นด้านพลังงาน/เครื่องจักร – ออฟฟิศกทม. ***

2014.06.23ประเภทธุรกิจ Trading Power system & power plant spare part
ตําแหน่ง Service Engineer
เงินเดือน 17000-30000
สถานที่ทํางาน Plernjit , Bangkok

Detail


- To support and control predit maintenance works
- Visit gas tuebine and GTCC power plants  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ22-27

  • ภาษาGood command in English
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?.????? ???????? ???. ??????????????-????? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? Service Engineer ??????


1.?????????????? ?????????? ???? 22-27 ??

2.???????????????????????????????????????????????????????????????????????

3.????????????????????????????

4.???????????????????????????????????????????


*** ????????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454 ????????????????? khanittha@pcmt.in.th ***