เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เพศหญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี/จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้/สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ณัฐนันท์ โทร 081-8392314

2014.06.25: ( ปี)


หมายเหตุ
  • ระดับการศึกษา

  • ภาษา

  • ตำแหน่งงานที่ต้องการ

  • อาชีพหลัก

  • เงินเดือนที่ต้องการ

  • สถานที่ทำงานที่ต้องการ

  • อาศัยอยู่ในประเทศ
????????????????????

-??????? ??????????? 22-30 ??

-??????????????????????????, ampoule ?????????, ed ?????????????????????????

-?????????????????? ????????????????????????? 1 ????????

-??????????????????????

-?????????????????????


????????????????????-?????

???? 8.30-17.30 ?.


??????? ??????????????????????? ???????????????????????? ???????? ??? 081-8392314

???????????????????????????????? nattanan@personnelconsultant.co.th