!!!รับด่วน Sales ใช้ภาษาญี่ปุ่น!!!

2014.06.26ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - OIL & MINING & ENERGY
ตําแหน่ง SALES JAPANESE
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และระดับภาษา
สถานที่ทํางาน กรุงเทพและชลบุรี

Detail


ติดต่อประสานงานกับลูกค้าคนไทยและญี่ปุ่น  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ24-28

  • ภาษาญี่ปุ่น
    อังกฤษ
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

???????? 2 ???? ?????????????????????

????? ?-? ???????????????????????????????????

?????????

– ??????????

– ???????????

– ????

– ?????

– ???????????


?????????

– ???????

– ???? 24-28 ??

– ????????????? ??? ???? ????? ???????????????????????

– ???????? ???????????????


(????????????????????????????????????? ??????????????????????????)

???????????? 081-916-1569, buy viagra 02-2608454 (???)