รับด่วน Admin&Hr//ใช้ภาษาญี่ปุ่น//ทำงานที่อยุธยา

2014.06.26ประเภทธุรกิจ ELECTRICAL PRODUCTS
ตําแหน่ง Admin&Hr
เงินเดือน 20,000-70,000 บาท
สถานที่ทํางาน บางปะอิน อยุธยา

Detail


ติดต่อประสานงานในบริษัท  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ26-40 ปี

  • ภาษาอังกฤษ
    ญี่ปุ่น
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 

???????????????????????????? ???????? ??????

????????

????? ?-?(????????????????????)

?????????

1.????????????????-????????????????-??????

2.????????? ??????????????? ?????????? ?????????????????????

3.???????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????


?????????

– ??? ???????????

– ???? 26-40 ??

– ????????????? ??? ???? ????? ??????????, site ???????????????????


(????????????????????????????????????? ??????????????????????????)

???????????? 081-916-1569,02-2608454 (???)