** รับด่วน..Finance Officer — ประสบการณ์2-3ปี — ออฟฟิศเพลินจิต **

2014.08.01ประเภทธุรกิจ Trding for Plastic Industries
ตําแหน่ง Finance Officer
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

- Invoice - Due with Bank (L/C)

 • คุณสมบัติ เพศหญิง
 • อายุ23-30
 • ภาษาGood communication in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  ????????????????????? ??????????????????-?????? ????????????????? ??????????????????? ??????????? – ????? ????????????????? ?????????????????? ??????
  1.??????? ???? 23-30 ??
  2.???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
  3.???????????????????????????? ??????? ????? ??????????? 2-3 ??
  4.??????????????????????????
  5.??????????????????????????????????????????? – ??????????? ???? Due Bank (L/C) ??????????????????

  ** ????????????????????????? ?????? 081-8680461 ???? ????????????? khanittha@pcmt.in.th ***