รับด่วนมาก..IT Staff // Bangkok office

2014.08.19ประเภทธุรกิจ Power Plant & Energy
ตําแหน่ง IT Support Staff
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Plernjit ,Bangkok

Detail

 • คุณสมบัติเพศชาย
 • อายุ23-30
 • ภาษาCommunicate in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   ?????? ???????? ??????????? ??????????? (?????????)?????
  ?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????

  ***********************************************************

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????, viagra sale ???. ??????????? – ????? ???? 8.30-17.30 ?. ?????????????????????? IT Staff ????? 1 ????? (???????) ??????

  1.?????????????? ?????????? ??????????? 23-30 ??

  2.?????????????????????????????????????????????????? ???? ????

  3.????????????????? IT Support , illness Technical support ????????????????????????? 1-3 ??

  4.????????????????????????????

  ************************************

  ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????21 (??????? ???? /?????????? ???????? )

  ????????????????????? ?????? 081-8680461 / 02-2608454

  ????????????????? khnaittha@pcmt.in/th

  *********************************************